Oslo og Akershus Gardistforening

Foreningen dekker, som navnet tilsier, Oslo og Akershus. I tillegg tar foreningen ansvaret for veteraner fra distrikter hvor det, pr. dags dato ikke finnes Gardistforeninger. Foreningen er, naturlig nok, den som ligger nærmest til HMKG og jobber derfor aktivt og tett opp mot avdelingen. Dette har gitt seg utslag i f.eks vedlikehold av kanonene på vollene mot Sørkedalsveien, vedlikehold av benkene i leiren, kringle ved diverse anledninger til gardister på vakt. etc.

 
Ansvarlig redaktør: Jan-Erik Skjeggerud
Nettredaktør: Jan-Erik Skjeggerud

En gang Gardist, Alltid Gardist.

© 2021 Norges Gardistforbund. All Rights Reserved.