Gardens soldathjem og gardens venner

Både før og under krigen var Garden lokalisert på Majorstua. I denne perioden drev Garden sitt eget ”Soldathjem” i kasernen. Virksomheten omfattet det som vi vil kalt vanlig kantinedrift. Etter flytting til ”nye” lokaler på Huseby, var det naturligvis ønske om et slikt hjem i de nye lokalene. Det ble rettet en henvendelse til Forsvarets kantiner om å opprette en kantine for gardistene på Huseby, men de var ikke interessert. De regnet med at omsetningen ble for liten.

Petersson sørget da for å skaffe Garden sitt eget soldathjem. Med atskillig pågangsmot lyktes det å få tak i en tyskerbrakke på Torpo i Hallingdal. Denne brakka ble tatt ned, alt merket, fraktet til Huseby og satt opp igjen uten kostnad for foreningen. Byggmestere var bl.a. tyske krigsfanger og norske landssvikere fra Ilebu (Grini). Alt under kyndig ledelse.

Det ble satt opp en skikkelig grunnmur under den nye brakka, og i kjelleren ble det innredet flere rom til forskjellige aktiviteter. Her ble det blant annet holdt foto- og mørkeromskurs.

Kort tid etter innvielsen, brant hele Soldathjemmet ned under til dels dramatiske omstendigheter. Men gamle gardister tro til, og fikk samlet inn betydelig summer. Soldathjemmet ble bygd opp på nytt. Allerede senvinter 1947/48 kunne nytt bygg innvies. Senere kjøpte Statens kantiner hele Soldathjemmet, og den kapitalen var starten på Gardens Venner.

 

Les om de ulike historietemaene: