Oppstart av gardeforeninger

Veteranforeninger for flere våpengrener var allerede etablert.
København og Stockholm hadde foreninger for sine tidligere
gardister. Så hvorfor ikke i Norge?

Under Gardens 75 års jubileum i 1931, ble det sendt ut et opprop. Og 19. januar 1932 ble det innkalt til konstituerende møte i Medicinske Selskap. Her ble Garderforeningen stiftet. Men denne forening levde bare i noen år.

Det gikk ennå noen år før veteranbevegelsen utgått fra HM 
Kongens Garde virkelig ble en realitet. Først i 1949 fikk daværende gardesjef, obertløytnant Petersson, samlet noen menn med både interesse og arbeidslyst, og retningslinjer ble utarbeidet.

Så 16. februar 1950 marsjerte 57 mann med Gardemusikken i spissen fra Hovseter holdeplass til Husebyleiren, hvor gardesjef Petersson sto i porten og ønsket veteranene vel møtt. Der etter marsjerte hele gjengen inn i den gamle befalsmessa, hvor foreningen ble stiftet under navnet Gardens Soldatforening. 248 medlemmer hadde allerede meldt seg inn. Gardens Soldatforening (GS) er starten på Norges Gardistforbund (NGF).

Den var populær og medlemstallet steg raskt. Men økonomien var skral, iveren langt sterkere. Mange av de tillitsvalgte 
brukte mye av tiden på veteranene. Det var behov for nytenkning. 

 

Les om de ulike historietemaene: