Turarrangementer i inn- og utland

Allerede fra starten var det ønskelig med turer i inn- og utland. Når det gjaldt utlandsreiser, var det stort sett i samarbeid med Norges Soldatforbund. Men det ble tidlig knyttet kontakt med De Danske Garderforeninger, Sveagardesföreningen og Norges Gardistforbund. Dette er et samarbeid som har strukket seg over mer enn 50 år. Her arrangerer de forskjellige land utvekslingsbesøk, slik at både norske, danske og svenske gardister kan reise å besøke hverandre. Det alltid minst en representant fra NGF med på disse turene.

I de senere årene har NGF arrangert turer for både foreldre til musikanter-, drill- og signalkorps-gardister, samt for noen veteraner. Ikke minst turene til The Royal Edinburgh Military Tattoo. Disse turene har vært med kjempesuksess, og her har familien Egelien gjort en kjempejobb. 

Det har også vært turer til Canada, Australia og USA i tillegg til blant annet Basel, London og København. Dette har vært Norges-reklame av beste merke. Både gutter og jenter fra gardemusikken har gjort en kjempeinnsats, og vært meget gode ambassadører for Norge.

 

Les om de ulike historietemaene: