HEDMARK OG OPPLAND GARDISTFORENING


Kontaktpersoner:

Formann:
Anders Bredesen
Nedre Ullern Terasse 21 E
0280 Oslo
Mob: 924 63 000
email:
 anders.bredesen@oras.no  

Nestformann:
Harald Moen
Furbakken 23
2609 Lillehammer
mob: 911 70 728
email: harald@wbg.no

Sekretær:

Jon Inge Vesterås
Gamlevegen 305
2830 Raufoss
Mob: 951 20 297
email: jon.inge.vesteras@sintef.no Hedmark& Oppland Gardistforening


              ADRESSE :v/Jon Inge Vesterås Gamlevegen 305, 2830 Raufoss
                              MEDLEM AV NORGES GARDISTFORBUND

 

Kjære medlem !                                                                Raufoss 11 september 2014 

KRIGSHISTORISK VANDRING PÅ LUNDEHØGDA !

FHV. forsvarssjef Harald Sunde, har inngående kunnskap om kamphandlingene på Lundehøgda  21 april 1940. Sunde stiller velvilligst opp som guide og historieforteller for Norges Gardistforbunds medlemmer og andre forsvars/veteranforeninger. 

SØNDAG 28 SEPTEMBER KL. 1200 . OPPMØTE kl. 11.45!
inviterer vi deg til å bli med på årets mest interessante søndagstur.! Ta gjerne med andre interesserteOBS ! Turen varer  2-3 timer. Omvisningen er gratis .

OPPMØTE og PARKERING: Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører, 2390 Moelv (VEA) Skolen ligger rett bortenfor minnebautaen i Smestadsvingen. Samle flest mulig i
bilene!

Påmelding skjer til:  Jon Inge Vesterås  TLF. 95120297 eller mail : jon.inge.vesteras@sintef.no


 

OPPLAND GARDISTFORENINGS HISTORIE.

 

Oppland Gardistforening ble etablert 10.juni 1980 av to tjenestegjørende gardister i 2. gardekompani; korporal Vesterås og 314 Bredesen. De hadde også fått med seg to nydimmiterte, deres egen gardesersjant Henriksrud og gardist Gullberg fra Kp 1. Stiftelsen var et fint og nært samarbeid mellom daværende Gardesjef Langlete, velferdsoffiser Enger, Norges Gardistforbund ved Ola Bjørnstad og ikke minst Oslo Gardistforening som velvillig ga et starttilskudd i form av allerede vervede medlemmer fra Oppland. OGF inviterte til og med en av de unge stifterne til sitt årsmøte, noe som ikke var helt ukomplisert. Gardisten var i tjeneste og under beredskap som den gangen betydde permuniform også inne i leiren. Og når årsmøtet var på befalsmessa inne i den gamle leiren, hadde ikke menige gardister tilgang. En spesialpermisjon med spesialtillatelse til sivilt antrekk ble gitt. Garden ga til og med velferdspermisjon i forbindelse med stiftelsen den 10.juni.  De to stifterne sitter fortsatt i styret, snart på 30.året som henholdsvis formann og sekretær. Stiftelsesdagen i 1980 ble markert med oppvisning på Raufoss med tilhørende dagfyrverkeri og marsj gjennom Gjøviks gater. Det siste skulle vise seg bli et mareritt for den ene politimannen som den etaten mente var nok. Kun det gamle Smestad-krysset nedenfor Huseby kunne ha vist til et tilsvarende trafikk-kaos. Og det var ikke Garden som ble hindret, for å si det slik.

 

Oppland Gardistforening ble stiftet på Gjøvik, men har medlemmer fra hele fylket. Årsmøtene pendler derfor mellom henholdsvis Gjøvik og Lillehammer. Men, også Lygna ,Vinstra, Starum og Veteranrommet på Huseby har hatt besøk av vårt årsmøte. Garden har også gjort noen sommerdriller, spesielt minnes vi turen med Skibladner det året både Garden og  Skibladner rundet 125 år. Det er vel det nærmeste Mjøsa har vært marine styrker siden vikingtiden. Både Gjøvik og Lillehammer fikk oppvisninger på samme dag, samt en improvisert konsert om bord på Skibladner.

 

Foruten årsmøtene, og eventuelle andre møter og turer, er det to store aktiviteter som kjennetegner foreningen. Det ene er den årlige julekonserten på Raufoss. Det andre er Lillehammer-reveljen hvor foreningen også har en finger med i spillet.
HEDMARK GARDISTFORENINGS HISTORIE.
Hedmark Gardistforening ble formeldt stiftet 1. nov. 1977. Det startet
allerede i april med markering av kampene på Midtskogen og Lundehøgda etter
initiativ av Bjørn Viktor Steen. De første markeringene fant sted 21. april 1977. Lundehøgda kl. 1300 og
Midtskogen kl. 1900.


Etter Midtskogen var det innkalt til møte på Terningmoen hvor planer ble
lagt frem for etablering av det som ble Hedmark Gardistforening. B. V.
Steen ble valgt som leder av interimstyret. Han ble også foreningens første
leder valgt på stiftelsesmøte 1. nov. 1977. På stiftelsesmøte var
navneforslaget Elverum Hamar omegn Gardistforening, etter benkeforslag ble
navnet Hedmark Gardistforening slik at vi da favner hele fylket.
Foreningen har siden markert kampene på Midtskogen 9. april og Lundehøgda
21. april.


I 2008 kom Strandlykkja med i programmet. Det gode samarbeid med Oppland
Gardistforening medførte at vi i 2006 avduket orienteringstavle på
Lundehøgda, det samme skjedde på Strandlykkja 2009. Det er også satt opp
tavle på Midtskogen, denne er det Rotary i Elverum som har laget og satt
opp. Den ble avduket i forbindelse med markeringen på Midtskogen 2006.

Våre årsmøter foregår for det meste på Terningmoen, med da navnet er
Hedmark Gardistforening har vi hatt årsmøter på Hamar, Kongsvinger,
Vingelen, Engerdal og Finnskogen.


De to foreningene ble slått sammen til Hedmark og Oppland Gardistforening 21. april 2012.