Historie

 

Det har opp gjennom historien vært mange gardeorganisasjoner. I 1927 kunne man i bladet ”Garden” lese at det fantes flere gardeveteran-foreninger. Men, det var først etter krigen det ble skikkelig orden på virksomheten med Gardens Soldatforening’s innmarsj i gardeleiren 16.februar 1950 At dette skjedde etter krigen er ikke så rart når vi vet at unge gardister satte livet til for å holde sitt gardeløfte. Aldri mer skulle Norge ”bli tatt på sengen” som det het. Å arrangere skyting ble således en naturlig oppgave, også for denne foreningen. Og skyting er fortsatt en sentral aktivitet, selv om motivene nok har blitt mer sports- enn alvorspreget etter 50 år. Men alvoret, det er der. Garden har 4 krigsminnesmerker, i leiren, på Strandlykkja, Midtskogen og på Lundehøgda.

Og en hver forening med respekt for seg selv og det man står for, må ha et eller annet tegn som gjør at likesinnede kan gjenkjenne hverandre. Da Kong Haakon falt fra i 1957, søkte foreningen om å overta Gardens gamle kjennemerke. Vi hadde brukt Garde G-en i foreningen, men uten krone. Og krone det ville vi gjerne ha. Og litt etter, i 1965, fikk vi lov til å bruke dette bl.a. i vår fane. Og i 1959 møttes Kp4 fra 1934 til samling. De reiste midler til Gardens ur som siden har blitt delt ut hvert år under Kongens Inspeksjon. Og gardeveteranene har holdt tradisjonen i hevd siden den gang. Siden 1950-tallet har veteranorganisasjonen deltatt i nordiske stevner. Flere gardistforeninger ble så etablert. Så når Norges Gardistforbund ble opprettet 15. Juni 1963 så falt det seg naturlig at gardister deltok på disse nordiske stevnene under forbundets fane. Dette har blant annet ført til utvekslingsbesøk siden 1961 hvor 16 danske, svenske og norske gardister, befal og veteraner årlig besøker hverandre på rullerende basis. Du kan lese mer om våre lokalforeninger her