Torsdag 19. april avholder OAGF sitt årsmøte på Huseby.


Torsdag 19. april kl. 18.00  avholder NGFs største forening OAGF sitt årsmøte. Møte innledes med en bekransning av statuen Gardisten inne i selve leiren. Det er derfor viktig at de som ønsker å delta på møtet, møter presis! Etter en liten seremoni her,  går hele årsmøtet til forhandlingene i Befalsmessen, hvor det først vil være registrering av de fremmøtte medlemmene, før selve forhandlingene innledes. Innkalling med dagsorden skal være sendt det enkelte medlem i foreningen enten elektronisk, eller pr. brev. Vi i NGFs webredaksjon ønsker foreningen lykke til med møtet.