TELEMARK GARDISTFORENING

www.tmgf.net


Kontaktpersoner:

Formann:
Per Helge Pedersen
Tlf. 911 51 332
Email: pepe@funnemark.toyota.no
Sekretær:
Per Nordskog
Tlf. 958 35 588
Email: p-nordsk@online.no


TELEMARK GARDISTFORENINGS HISTORIE

Telemark Gardistforening TMGF ble stiftet 1. mars 2002. Initiativtager var Bjørn Øygarden.  Han ble også valgt til foreningens første formann, en stilling han besatte inntil sin bortgang 22. september 2008. Det første ordinære styret besto av Bjørn Øygarden, Torgeir J. Haugen, Øystein Nordskog, Kjell Arne Pedersen og Arne Barstad. Etter 2008 har undertegnede satt som formann.

I de første åra hadde vi stand på Dyrskuen i Seljord for å verve medlemmer. Etter dette fikk vi ryddejobb på Dyrskuen som også medførte at vi fikk jobb både på Seljordfestivalen (danseband) og Countryfestivalen. Etter en del omlegging av disse har vi i dag ikke jobb på disse.

Vi arrangere hvert år turer for våre medlemmer. Av disse kan nevnes busstur til Oslo med omvisning på Slottet, besøk på Akershus festning, omvisning på Forsvarsmuset og middag i Gardeleiren. Rundtur i Telemark med besøk på Vemork (Tunktvannsmuseet) middag i Rauland og omvisning på forsvarsmuseet i Vinje. Rundtur i Danmark med besøk til de danske gardistforeninger i Fredricia, Helsingør og København. Høsten 2008 stilte en gruppe på 12 veteraner opp og fikk håndhilse på kronprinsparet, som startet sitt Telemarks besøk på Notodden. TMGF’s deltagelse var med i det oppsatte program. Vi feiret vårt 10 års jubileum på Morgedal Hotel. Vi har også vært på festningen i Halden, Oskarsborg festning, Telemarkskanalen, julemarked i Sverige, myntmuseet på  Kongsberg og høsttur til Langøya ved Langesund.

Hver vår har vi vår grillfest med blant annet egen fisket ørret.

Foreningen støtter også opp om alle arrangement som vi får innbydelse til. Vi er også representert i styret i Norges Gardistforbund med undertegnede som kasserer. Vi har  representert ved 2 gardeutvekslinger med den Danske Livgarde.

Vi er også en gjeng som stiller opp på skytestevner.

Første tirsdag i hver måned møtes de som har anledning, til en sammenkomst mellom kl. 11.00 og 12.00 på Velferden i Porsgrunn. Her stiller det opp 20-25 medlemmer. Svein A. Rusti har med seg garderekvisiter til salgs. På desember møte spanderer foreningen mat og kake på alle fremmøtte.

Telemark Gardistforening
Per Helge Pedersen
Formann