Representantskapsmøte 2010 20. mars i Gardeleiren

Innholdet er 12 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Representantskapet er NGFs øverste myndighet og fastsetter kommende års aktiviteter og budsjett samt velger styre. Deltagerne er valgt fra de tilsluttede foreninger, ofte formennene og andre fra styret. Hver forening kan stille med det antall de ønsker, men har kun stemmerett etter en gitt nøkkel basert på antall medlemmer.

Møtet åpner alltid ved en markering ved  statuen Gardisten, vårt minnesmerke over falne soldater.

Årets møte skilte seg ikke vesentlig ut  fra tidligere år, men ett punkt står svært sentralt. Verving av nye medlemmer er viktig for både lokalforening og forbund. Hvert år dimiteres over 1000 gardister, så det finnes bokstavelig talt titusenvis  potensielle medlemmer. Nye og bedre hjemmesider  i kombinasjon med en planlagt Facebook-side, kan også bidra til verving.

Økonomi er også et sentralt tema, og NGF har så langt vært selvfinansierende gjennom kontingenter og egne aktiviteter. Vi får med andre ord ingen ekstern støtte.

Samarbeidet med HMKG har også gjennom det siste året vært forbilledlig, det er tydelig at begge parter ser verdien i et godt samarbeid. Nettopp dette samarbeidet er unikt i Forsvarssammenheng slik vi ser det.

Valg av styre og revisorer gikk etter forskriftene, og litt spenning blir det alltid når det er flere kandidater enn posisjoner. Det i seg selv er vel et god tegn.

Siden såpass mange er samlet en lørdag, kjøres det også et ettermøte som behandler saker som ikke skal dekkes av representantskapsmøtet. I alt 5 timer med møter vitner om en forening med aktivitet.

Forrige 60 års JUBILEUMSFEST Oslo Gardistforening
 
Adresse: Postboks 7 Røa – 0701 OSLO
Telefon: 404 41 203
Nett: Facebook
 
 
 
 
 
 
Informasjon:
 
Ansvarlig redaktør:
Jan-Erik Skjeggerud
 
 
 
 
 
 
 
 
Gardistforbundet
 
Ansvarlig redaktør:
Jan-Erik Skjeggerud
 
 
 
 
 
 

En gang Gardist, Alltid Gardist.

Norges Gardistforbund © 2021. All Rights Reserved.