Strandlykkja 2010

Innholdet er 14 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Den 09. april markerte Hedmark Gardistforening og Oppland Gardistforening 70 års minnet om kampene ved Strandlykkja. Også her var Garden sterkt innvolvert, både i 1940 og i 2010….

Strandlykkja er nok den minst kjente av de trefninger som HMKG var med på under aprildagene i 1940. Men det var altså her, sør i Stange kommune at norske styrker hindret tyske tropper å komme seg nordover og derved ga Kongehus, Storting og Regjering et større forsprang, slik at man kom seg unna okkupasjonsmakten. Det var bl.a. nyutdannede Gardister, på vei fra vintermarsj på Lillehammer som deltok i trefningene. 14. april nådde tyskerne Strandlykkja, hvor de ble tatt under ild, og stanset.

Etter krigen har dette nærmest vært et ”glemt” kapittel i historien. Hvorfor vites ikke. Lundehøgda og Midtskogen har vi alle hørt om, men Strandlykkja? For noen år siden fant Hedmark Gardistforening og Oppland Gardistforening frem til bautaen, som står tett inn til E6. det ble bestemt at også her skulle man sette opp en informasjonstavle over hva som hendte. Historiske kilder ble saumfart, tekst på norsk og engelsk ble forfattet og tavlen kom opp. Samtidig bestemte man seg for å markere hendelesene på Strandlykkja, på lik linje med det man gjør på Midtskogen og på Lundehøgda.

Forrige Midtskogen 09.04.2010