Invitasjon til møte i Norges Militære kameratsforeningers forbund

Innholdet er 13 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Onsdag 3. november 2010 kl 19.00 inviterer NMKF til foredrag av og med Oberstløytnant Mårten Langvik ved FST. Alle medlemmer av NGF er hjertlig velkommen!

NORGES MILITÆRE KAMERATFORENINGERS FORBUND

BESKYTTER:  H. M. KONG HARALD V 

Til                                                                      Oslo, 5.10.2010.

–  Våre tilsluttede foreninger og forbund

og deres medlemmer

–  Alle øvrige interesserte


Medlemsarrangement

–  Invitasjon til foredrag.

 

Med MPF (Militærpolitiforeningen) som teknisk arrangør, har vi med

dette gleden av å inviterer vi til foredrag av

–  Oberstløytnant Mårten Langvik, FST        

 

Foredraget vil finne sted

–  onsdag 3. november 2010

–  kl 1900

i sal Oscarsborg, Forsvarets Skolesenter, Bygning 10 på Akershus Festning  –  se vedl. kart.

Det er fri parkering på Festningsplassen.

Som vanlig serveres kaffe og wienberbrød.

 

Aftenens tema er

–  Moderne krigføring

og er støttet av en god lysbildepresentasjon.

 

Oberstløytnant Langvik er vel verd å lytte til, så igjen; vel møtt til en svært interessant aften!

 

NB:  Arrangementet var opprinnelig fastsatt til 28. oktober, og denne datoen figurerte på vår hjemmeside inntil terminen måtte flyttes til 3. november.  Vår hjemmeside www.nmkf.no er nå oppdatert i henhold til ny termin!

 

Med kameratslig hilsen

Finn Kampestuen-Berntzen

Generalsekretær

(Sign.)

Forrige Inntrykk Fra Gardeoppstillingen i anledning HMKG’S stiftelsesdag.