Representantskapsmøtet 2011

Innholdet er 13 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

2. april 2011 gikk årets representantskapsmøte av stabelen på Huseby. Tilstede var ca 25 personer, som representerte tilnærmet alle Gardistforeningene rundt om i landet. Bildet til venstre viser den nyvalgte Presidenten Anders Bredesen

Representantskapsmøtet åpnet, tradisjonen tro, med blomsternedleggelse på statuen «Gardisten». Her holdt også President i NGF, Generalløytnant Sverre G. Øverland en apell. Arne Andersen fra Halden stod for selve blomsternedleggelsen. Sermonien ble også overvært av et vaktlag fra KP 2 på leirvakt på Huseby. Etter at møtet hadde trukket inn i veteranrommet, gikk man i gang med forhandlingene. Inne åpnet møtet med at man hedret de av gardeveteranene som sist år har gått bort med ett minutts stillhet. Ingen ble nevnt, så ingen ble glemt. Etter dette fulgte konstituering av møtet, gjenomgang av årsberetning og regnskap, før styret frasa seg en evt. godtgjøring også i 2011. Så ble budsjettet presentert, og det ble bestemt at kontingenten til forbundet for 2011 forblir uendret. De fleste innmeldte sakene ble flyttet til ettermøtet, bare Kongens inspeksjon orienterte Nils S. Egelien om. Den enkelte forening som var representert presenterte så en kortfattet oppsummering av året som har gått i den enkelte forening før man kom til valget. Her kom det noen utskiftninger, Bl.a. ble Trond Anders Svennson fra Oslo, sammen med Harald Kaldestad fra Buskerud valgt inn som nye styremedlemmer. Viggo Andreassen fra Oslo ble valgt inn som ny varamann. President Sverre G. Øverland hadde meddelt valgkomiteen at han ikke tok gjenvalg. Som ny President ble valgt Anders Bredesen. Alle valg skjedde ved akklamasjon. Etter dette var det formelle representantskapsmøtet over.
Så var det lunch.
Etter lunch kom det mer uformelle «ettermøtet». Her ble i rask rekkefølge følgende punkter tatt opp: – Verving, – utveksling, – Lillehammer reveljen, – Bygning 4, – slips, – salgsgjenstander, – museale samlinger, før møtet ble avsluttet med et besøk fra Ulvestad Konfeksjon AS ved deres kundekonsulent Arvid Aa. Han var invitert til møtet, for sammen med representantene å komme frem til felles standard for veteranantrekk for NGF. Etter en kort informasjon om bedriften og måten de jobbet på, viste han frem flere blazere i forskjellige blåtoner og flere bukser i forskjellige gråtoner. Møtet ble enige om en blåfarge for fremtidige blazere og en gråfarge for fremtidige bukser. Aa delte også ut sitt visitkort, prisliste, og en katalog for firmaet. Blazer vil ligge på ca 2000 kr, mens buksene kommer på ca 850 kr. Videre utvikling er at den enkelte forening tar kontakt med Aa og avtaler når han eller eventuelt andre medarbeidere kan komme og ta mål av de som ønsker nytt antrekk. Disse vil så bli produsert i Portugal, med en forventet leveringstid på 7 – 8 uker.
Nyvalgt President Anders Bredesen takket til slutt for fremmøtet og ønsket alle vel hjem.
Representanskapsmøtet for 2012 er satt til 24.mars 2012.
Forrige Tur til Moskva Tattoo 2011 er UTSOLGT og FUILLBOOKET!