17.mai i Oslo Sentrum.

Innholdet er 13 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

17.mai i Oslo Sentrum. 17. mai 2011 deltok noen av NGFs nyeste medlemmer i barnetoget i Oslo Sentrum. Norske Gardeveteraners Drillkontingent (NGD) ble nemlig tidligere i år medlemmer av Forbundet og NGD er en organisasjon som består av Veteraner fra HMKG, 3.Gardekompani (tidligere 5.Gardekompani). Dette er Gardister som har avtjent verneplikten eller tjenestegjort som befal i henholdsvis Musikk- eller Drilltroppen ved Hans Majestet Kongens Garde. 17. mai var det Universitetet i Oslo som trengte et stødig korps å gå etter og da stilte Veteranene velvillig opp!

Det var Universitetet i Oslo, som hadde leid inn Norske Gardeveteraners Drillkontingent (NGD) til å lede dem opp mot Slottet. Det var første gang Universitet i Oslo deltok i barnetoget og det var også første gang våre Veteraner deltok. Men de viste klart at de slett ikke hadde glemt gamle kunster fra den gang de selv var i 3. Gardekompani, eller for noen av dem faktisk 5. kompani. Blandt publikum ble det visket at her kommer «Garden», så det var de beste skussmål som ble gitt, for det som til daglig er «sivilister».

Fløøyterekka underholder, sammen med resten av korpset før avmarsj.

Før avmarsj i selve toget, underholdt korpset med flott musikk. Dette ble det satt stor pris på av publikum og musikanter tilstede på Stortorvet. Så rettet kontingentsjef Løytnant Lars-André Bull opp styrken og man startet på sin ferd gjennom et festepyntet Oslo Sentrum. Så får vi bare håpe at dette ikke blir en engangshendelse, men at Norske Gardeveteraners Drillkontingent (NGD) blir en like selvfølgelig del av avsluttningen på barnetoget hvert år, som Sinsen Ungdomskorps, Tempelet Hornorkester fra Frelsesarmeen, Kampen Janitsjarorkester og selvsagt Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani.

Forrige Skytestevne hos Telemark Gardistforening