Skikk og bruk for bruken av det Norske flagg.

Innholdet er 12 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Norges Gardistforbund har gjort et forsøk på å samle de retningslinjer og norsk sedvane som er aktuelle for riktig bruk av flagg. Mesteparten av Gardens flagginstruks er gjengitt i disse retningslinjer

Garden har i alle år utført oppdrag med flaggtjeneste i inn- og utland. Fra sportsbegivenheter
som olympiske leker, VM, Holmenkollen sommer som vinter. Til større arrangement i landets
konstitusjonelle liv, men også til enklere nasjonale og internasjonale tilstelninger. Hvordan utføre
denne tjenesten når et offisielt norsk flaggreglement ikke er utgitt?

Kongelige resolusjoner og departementskriv fra forrige århundre og tidligere, dekker ikke hva
nasjonen trenger i dag for denne viktige tjeneste. Dessverre er også mye av det som er skrevet
vanskelig tilgjengelig for sivile og militære brukere. Derfor har HMKG og Norges Gardistforbund
fått mange flaggtekniske spørsmål i forbindelse med arrangement de siste drøye 50 år.

Dette er et forsøk på å samle de retningslinjer og norsk sedvane som er aktuelle for riktig bruk av
flagg. Mesteparten av Gardens flagginstruks er gjengitt i disse retningslinjer. Jeg har også støttet
meg til FNs Flaggreglement, andre lands reglementer, vår kulturarv og egne erfaringer. Danmark
og Sverige har i mange år hatt slike ”hjelpemidler”. Her er vårt. En takk også til tegneren Oddmund Olsen
og Trond A. Svensson, begge i Norge Gardistforbund.

Vi er glade i flagget vårt. Det skal behandles riktig og med respekt!

Nils S. Egelien

Selve heftet finner du her…

Forrige HMKGs 3. Kompani i Drammenshallen.