Forsvarsministeren på besøk hos HMKG

Innholdet er 11 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Onsdag 15. august var Forsvarsminister Espen Barth Eide på besøk hos HMKG. Her fikk han en innføring i Gardens nye hovedstadsoppdrag. Fra Forsvarsdepartementets egne nettsider har vi mottatt følgende oppslag om dette besøket:

Skarp beredskap for hovedstaden

I går fikk forsvarsminister Espen Barth Eide demonstrert Gardens nye hovedstadsoppdrag i Huseby leir. Når alarmen går, kan Gardens utrykningsstyrke raskt rykke ut for å bistå politiet i en krisesituasjon.

Av Lars Magne Hovtun, Forsvaret

Forsvarsminister Espen Barth Eide besøker Garden (Jørgen Engeset, Forsvaret)

– Etter terrorangrepet var over 700 gardister i væpnet innsats for å sikre ulike bygninger i Oslo. Garden er Norges største militære avdeling, og det at vi er lokalisert midt i hovedstaden gjør at vi kan gi politiet rask og robust bistand i en krisesituasjon, sier oberstløytnant Ole Anders Øie, sjef for Hans Majestet Kongens Garde.
I går fikk forsvarsminister Espen Barth Eide demonstrert Gardens beredskapsstyrke i aksjon, da han besøkte Huseby Leir.
– I tillegg til å ha et permanent vakthold rundt Slottet og de kongelige residensene, har vi også en robust beredskapsstyrke med over 50 gardister på vakt i Gardeleiren. Denne styrken kan rykke ut på svært kort tid, enten for å forsterke vaktholdet rundt Slottet, eller for å bistå politiet, sier Øie.

Garden i beredskapsøvelse

(Jørgen Engeset, Forsvaret)

Må ledes av politiet
– Det er viktig å understreke at soldater aldri kan erstatte politifolk. Garden er ikke, og skal aldri bli, en slags politistyrke. Bruk av gardister i skarpe oppdrag i hovedstaden, må kun skje på politiets ettertrykkelige anmodning. Derfor er det så viktig at politiet faktisk vet at Garden har en styrke som kan være aktuell å be om, sier gardesjefen.
Under demonstrasjonen i Gardeleiren deltok også politiet med ledere fra Oslo politidistrikts plan- og beredskapsseksjon. Gardistene i beredskapsstyrken er vernepliktige soldater med mer enn et halvt års avtjente førstegangstjeneste bak seg. Det er de samme soldatene som står vakt rundt Slottet, som er på skarp beredskap for hovedstaden.
– Gardistene vokter Slottet med skarp ammunisjon hver eneste dag. De er ute blant vanlige folk, og er opplært til å håndtere eventuelle trusler i et bymiljø. Derfor er gardistene godt egnet til også å sikre andre bygg i hovedstaden, dersom politiet ønsker det, sier forsvarsminister Espen Barth Eide.

Rask utrykningstid
Forsvarsministeren trekker også fram den korte utrykningstiden til Gardens beredskapsstyrke som en av de andre store fordelene med Gardens mulighet til å gjøre innsats i hovedstaden.
– Siden soldatene som er på beredskap allerede er samlet inne i Huseby leir, er utrykningstiden kort. Når alarmen går henter soldatene utstyret sitt, rykker ut fra leiren, og kjører ned til hovedstaden. Dette går svært raskt, sier Barth Eide.
I tillegg til beredskapsstyrken kan også resten av soldatene i Garden mobiliseres. Da har man en potensiell styrke på over 800 soldater.
– I en krise som er større enn det politiet kan håndtere alene, er Garden noe av det første man bør be om fra politiets side. Det er derfor viktig at Garden trener sammen med politiet og at vi har gode rutiner for hvordan dette samarbeidet skal skje, understreker forsvarsministeren. Oslo Politidistrikt deltok derfor også i demonstrasjonen.

Norges største militæravdeling
Under besøket i Gardeleiren fikk forsvarsministeren også en orientering om Gardens øvrige virksomhet.
– Garden er Norges største militære avdeling, dersom man måler i antall soldater. Derfor er statushevende tiltak for de vernepliktige utrolig viktig for min avdeling, sier Øie.
Gardesjefen understreket også at Garden har et operativt behov for både flere kvinner, og flere minoriteter.
– Vi er ute i skarpe oppdrag blant vanlige folk hver eneste dag. Bybildet i Oslo er mangfoldig. Derfor må vi også være det. Garden må være et bredt sammensatt team av menn, kvinner og ulike minoriteter, sier Øie.

– Jeg er imponert over kvaliteten og motivasjonen både hos gardistene selv og lederne i Garden. Garden er kanskje aller mest kjent for sin rolle knyttet til drill og musikk, men mer enn noe annet er jo Garden en stor hæravdeling med betydelig militær kapasitet og solid kompetanse på vakt og sikringsoppdrag. Dagens demonstrasjon var en god illustrasjon av dette, avslutter forsvarsministeren.

Link til oppslag på nettet: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fd/aktuelt/nyheter/2012/skarp-beredskap-for-hovedstaden.html?id=697599

Forrige HMKG i media 24.06.12