Representantskapsmøtet 2013

Innholdet er 11 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Lørdag 16. mars avholdt NGF sitt representantskapsmøte. Dette er forbundets høyeste myndighet og samler representanter fra alle foreninger.

Norges Gardistforbund er altså overbygningen over alle de 10 Gardistforeningene som er spredt utover i landet. Hvert år i mars / april avholdes NGFs representantskapsmøte. Dette er forbundets høyeste myndighet og samler representasjon fra alle Gardistforeningene. Her diskuteres og drøftes forbundets arbeid siste år, dets økonomiske disposisjoner, og ellers mer genrelle spørsmål, til gagn for den enkelte forening. Eksempler på dette er medlemsverving og NGFs håndbok. Begge deler ting som angår den enkelte forening i deres daglige arbeid, men derigjennom også forbundet på et mer overordnet plan.
Årets representanskapsmøte begynte bekransnming av statuen «Gardisten», rett innenfor leirporten på Huseby. Etter en kort tale fra President Anders Bredesen, la tidligere formann i den nå fusjonerte Hedmark Gardistforening, Kjell Martinsen ned blomster.

Kjell Martinsen legger ned blomster.
Leirvakten var også på plass under bekransningssermonien.Etter denne seremonien gikk representantene inn i veteranrommet og avholdt møtet etter utsendt agenda. Kjapt oppsummert var dagsorden slik: Konstituering, Årsberetning, Regnskap og revisors beretning, Eventuell godtgjøring til styret,Forslag til budsjett, fasettelse av kontingent, innkommende saker, enkeltvis rapport fra de tilsluttede foreninger, fasettelse av tid og sted for neste rep. møte og valg. Saksfremlegningen og behandlingen av det enkelt punkt gikk greit, uten de store innvendingene.
Under opplesningen av årsberetningen ønsket Presidenten å rette en «feil» som stod i beretningen. Det stod anført at Marit Egelien på sin 80 års dag hadde mottatt NGFs hederstegn. Det var bare nesten riktig. Da det ikke forelå flere hederestegn igjen, måttet hederestegnet først produseres før det kunne overrekkes. Nå var det ferdig produsert og en forsinket overrekkelse kunne finne sted, til de fremmøttes store fornøyelse.

President i NGF, Anders Bredesen fester NGFs hederstegn på Marit Egeliens bryst.

Ingen av de innsendte saker ga helller noen kontroverser og ble tatt til etterrettning, som orienteringer til representanskapsmøtet. Etter en kort lunch ble det vedtatt at neste års representantskapsmøte avholdes på Huseby, lørdag 15. mars 2014 kl. 10.00.
Så var det bare valg som gjenstod. Her tok fleretallet av de som var på valg, gjenvalg. Men en hadde funnet tiden inne for å si takk for seg. Nils S. Egelien har gjennom en mannsalder og mere til vært selve symbolet på HMKG. Enten det har vært som aktivt befal, eller i de senere år som visepresident i Forbundet. Presidenter har kommet og gått, men Nils har forblitt på sin post. Men nå, i sitt åttiende år, ønsket han avløsning. Og det skulle han få. Men først var tiden inne for å takke. Fra Forbundet fikk Nils overrakt en Gardiststatuet i gull. Det er den «vanlige» bronsegardisten, som så har blitt forsølvet, før man tilslutt har dekket den med 24K gull. Denne finnes det, i likhet med Nils selv, kun en av. Så tusen, tusen takk Nils for dine iniativ, klare røst og mening, altid til det beste for Gardistene. Nå kan du tre av og det med stil.President i NGF, Anders Bredesen orienterer om den sjeldene gaven til en sjelden mann.


Den avgåtte Visepersident Nils S. Egelien, med sin nye utmerkese fra NGF.

Nyvalgt medlem til Forbundets styre ble Egil Nilsen fra Oslo og Akershus Gardistforening. Det ventes at Egil tar plassen som visepresident, når forbundsstyret konstituerer seg utpå våren.
Etter et kort ettermøte, sa de fremmøtte takk for denne gang og ble ønsket velkommen igjen ved en senere anledning.

Forrige Sarpsborg og Omegn Gardistforening fyller 50!