Ny støtteforening Venner av Garden

Innholdet er 7 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Flere ganger har vi fått spørsmål om det går an å støtte Garden, selvom man ikke har tjenestegjort i avdelingen? Tidligere har desverre ikke det latt seg gjøre, men nå…..

NY STØTTEFORENING, VENNER AV GARDEN

Foreningens formål er å samle personer som har et forhold til H.M. Kongens Garde gjennom tjenestegjørende personell, eller som måtte ønske å støtte Garden gjennom stiftelsen Gardens Venner. Dette søkes oppnådd ved å yte bidrag for å fremme sosiale og humanitære tiltak til beste for de gardister som er i tjeneste. Foreningen er medlem av Norges Gardistforbund og det er forbundet som utpeker styremedlemmer.

Det følger ingen forpliktelser med medlemskapet utover det å betale kontingent. Det er ingen møter eller verv man blir pålagt. Minstekontingenten er kr 300,- pr år. For dette får du tilsendt bladet «Gardisten» tre ganger i året.

Gardens Venner er en stiftelse som ble grunnlagt i 1963.Stiftelsens formål er overensstemmende med disse statutter ved hjelp av avkastningen av Stiftelsens
midler å virke til beste for H.M. Kongens Garde, tjenestegjørende og tidligere gardister.

Stiftelsen har et styre hvor gardesjefen, vernepliktig tillitsmann, gardeveteraner og andre er representert. De senere års rentenivå gjør at stiftelsen Gardens Venner har en beskjeden inntekt og dermed ikke gitt rom for særlige bidrag etter formålet.

Forrige Lars Fronths pokalskyting høsten 2016