Representantskapsmøte 2018

Innholdet er 6 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Lørdag 21. april avholder NGF sitt representantskapsmøte. Denne gangen avvikles møtet på Moelv

NGF innkaller herved til representantskapsmøte lørdag 21. april 2018 på Moelv. Det blir satt opp buss fra Huseby leir, med avgang 0830. Retur fra Moelv ca. 1530.  Den enkelte forening og forbundets styremedlemmer skal ha fått tilsendt innkalling, sakspapirer og revisors beretning elektronisk. Om dette ikke har kommet frem, vennligst ta kontakt med sekretæren på adressen oppgitt nedenfor. Vi ønsker alle delegater ett flott møte, til beste for veteranvirksomheten.

VIKTIG: PÅ GRUNN AV TRANSPORT OG BESPISNING MÅ FORENINGENE MELDE FRA TIL  HVOR MANGE SOM KOMMER FRA HVER FORENING  SEINEST 15. APRIL.

Forrige Årsmøte i OAGF