Minnemarkeringene for aprildagene 1940

Innholdet er 2 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Den 16. april avholdt HMKG sin årlige minnemarkering over kampene i 1940. Grunnet den situasjonen nasjonen står i, ble dette gjort i stillhet og med minimal deltagelse.

MINNEMARKERINGENE FOR APRILDAGENE 1940Aprildagene 1940 er ett mørkt, men viktig kapittel i både Gardens og Nasjonens historie. Den heroiske innsatsen som de unge gardistene gjorde for Konge og Fedreland disse dagene, ved å være med på å sikre Kongens flukt fra de tyske invasjonsstyrkene, er noe vi aldri må glemme. Hvert eneste år blir dette markert med oppstilling i Gardeleiren, og kransenedleggelser såvel på Midtskogen, som på Strandlykkja og Lundehøgda. Slik har det vært, frem til april 2020. Da dukket ett svært smittsomt virus, ved navn Covid-19, i dagligtale benevnt Korona, også opp hos oss her oppunder Nordpolen. Dette har ført til de strengeste tiltakene, overfor befolkningen, som er gjennomført i Norge siden, nettopp, 2. verdenskrig. Vi får nærmest ikke lov til å møtes lenger, og om vi så gjør det skal det, inntil videre, være i grupper på max 5 og med 2 meters avstand. Så smittsomt er dette viruset at HMKG har lockdown i Gardeleiren, slik at det er minimal trafikk inn og ut av leiren. Slik har HMKG klart å holde sine mannskaper smittefri, ved at alle har karantene i selve leiren, på Terningmoen og ett kompani på Heistadmoen.

Men hverdagen går sin gang og HMKG er sitt ansvar bevisst. Men hvordan klare å markere aprildagene under det strenge regimet som nå rår? Svaret på det var at en liten ekspedisjon med Gardesjef, Presidenten i NGF, hornblåser, mediaansvarlig og sjåfør dro ut fra Gardeleiren torsdag den 16. april. Kursen ble satt mot Midtskogen, Lundehøgda, og Strandlykkja. På alle tre stedene utførte denne lille gruppen kransenedleggelse og minnemarkering. Også i selve leiren ble statuen “Gardisten” bekranset, samt at Gardejef Oblt Vegard Flom sendte en hilsning til oss veteraner. Digitale minner fra de forskjellige stedene finner du under. I tillegg holdt HMKG oppstilling for sine soldater på de forskjellige lokasjoner, innenfor de rammer som er satt. Det ble til slutt en verdig markering, tross simttevern og virusfare. Tusen takk til HMKG for, i disse tider, å sørge for at vi minnes våre falne og de som kjempet for fred og frihet i aprildagene 1940.

MARKERINGENE:
Strandlykkja

Midtskogen

Lundehøgda

Huseby Leir med hilsen til veteranene.

Forrige Lars Fronths Pokalskyting høst 2019
 
Adresse: Postboks 7 Røa – 0701 OSLO
Telefon: 404 41 203
Nett: Facebook
 
 
 
 
 
 
Informasjon:
 
Ansvarlig redaktør:
Jan-Erik Skjeggerud
 
 
 
 
 
 
 
 
Gardistforbundet
 
Ansvarlig redaktør:
Jan-Erik Skjeggerud
 
 
 
 
 
 

En gang Gardist, Alltid Gardist.

Norges Gardistforbund © 2021. All Rights Reserved.