Gardens Æresbevisninger 2020

Innholdet er 3 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.

Det er en tradisjon at Gardens ur og Brigader Leif Schanches æresbevisning deles ut under Kongens inspeksjon. I disse Koronatider blir, foreløpig, ikke inspeksjonen avholdt. Da må man finne andre løsninger for utdelingen av disse æresbevisningene.

Æresbevisningene 2020

Tradisjonen er stolt og flott. En Gardist som har utmerket seg spesielt i sin tjeneste blir tildelt Gardens ur, mens ett befal som har gjort det samme, blir tildelt Brigader Leif Schanches æresbevisning, som er en sabel. Dette skjer under Kongens inspeksjon. Men så var det de tider vi er inne i nå da. Korona og Covid 19 pandemien har ført til at inspeksjonen, foreløpig, er innstilt. Altså er arenaen for utdelingen borte i 2020. Man måtte finne en annen måte å få utdelt æresbevisningene på. Så tirsdag 09.06.20 ble æresbevisningene utdelt under en audiens på Slottet, i nærvær av H.M. Kong Harald. Det var Gardist Daniel Haugen som mottok Gardens Ur, mens Løytnant Mads Østereng Bakken mottok Brigader Leif Schanches æresbevisning. Det var Gardesjef Vegard Flom som stod for overrekkelsen. Vi gratulerer Gardist Haugen og Løytnant Østereng Bakken med tildelingen. Fyldig rapport fra selve overrekkelsen med fine bilder finner du  her     

Foto: Ass. Informasjonssjef ved Det Kongelige Hoff, Sven Gj. Gjeruldsen.

Forrige Minnemarkeringene for aprildagene 1940