Våre oppgaver

 • Beste gardist i hvert kompani får tildelt statuetten «Gardisten» Gardens Ur, som Kongen årlig overrekker beste gardist
 • Utvekslingsbesøk foregår hvert år mellom de nordiske land
 • Nordisk møte arrangeres av NGF hvert 3. år
 • Besøk på jule- og nyttårsvakter samt andre vakter med gaver og hilsener fra NGF
 • Bladet «Gardisten» sendes ut fire ganger pr år
 • Årlige forbundsturer til utlandet arrangeres med veteraner og gardistenes foresatte som deltakere
 • Støtte til skytekonkurranser innen egne rekker
 • Støtte til kongepingvinen «Nils Olav» i Edinburgh Zoo
 • Hilsener eller oppmerksomheter i forbindelse med personers merkedager
 • Salg av Slottsvaktmedaljen
 • NGF’s Erkjentlighetsmedalje
 • Arbeid med salgsartikler
 • Opprettelse av nye gardistforeninger
 • Orienteringer og lysbildekåserier med temaet «H.M Kongens Gardes historie» for alle nye kompanier, drillkontingenter og befalskurs
 • Lysbildekåserier om Garden med diverse vinklinger for norske og utenlandske grupper
 • Omvisning for inn- og utenlandske grupper som ønsker å se leiren, eller spesielle deler av denne
 • «Uniformsvoktere» sammen med Garden. Det dreier seg om en stadig oppfølging av vår paradeuniform for å holde den korrekt
 • Kontakten med våre 9. april-gardister er meget viktig for Garden og veteranene.
 • Årlig henvender en rekke personer seg til Garden eller NGF angående seg selv eller familiemedlemmer som har tjenestegjort i Garden, helt tilbake til Stockholmsperioden. Svar på hengivelser gis
 • Gamle tropper og kompanier henvender seg til NGF for å arrangere gjensynssamlinger etter 25, 30, 40 eller 50 år
 • Gardens Æresbevisning til beste befal eller sivilansatt. Dette er en gedigen statuett fra tidl. Gardesjef Leif Schanches fond. NGF er med i styret for denne æresbevisning
 • En rekke andre premier og erkjentligheter utdeles hvert år. Avkastningen av et stort legat gitt av en tidligere formann i BGF føler NGF seg forpliktet til å følge opp slik at intensjonen med legatet stemmer
 • Gardens kanonlavetter er gitt av NGF. «Kanoninspektørene» kommer fra NGF
 • «Operasjon kringla!» Dette er kringler som gis gardister ved spesielle anledninger
 • «Gardens Venner» administreres av NGF
 • NGF er medlem av Norges Militære Kameraters Forbund (NMKF) og Folk og Forsvar (FoF)
 • NGF etablerer stand på «Gardens Dag» og i forbindelse med dimisjoner
 • Støtter Garden i forbindelse med dager og arrangementer
 • Noen oppgaver skal være «usynlige»
 • Minnehøytidligheter med Midtskogen, Strandlykkja og Lundehøgda. Stell, ivaretakelse og minnestunder ivaretas av HGF i samarbeid med Elverum og Ringsaker kommuner
 • Konserter og drilloppvisninger går ofte i regi av en gardistforening
 • Veterandrillgardistenes oppgaver utført i inn- og utland kan neppe noen annen nasjon oppvise maken til! Deres tjeneste  gjennom mange år er av uvurderlig stor betydning for Garden og NGF
 • H.M.K.G’s Befalsklubben sine donasjoner til Garden opp gjennom årene er i stor grad i henhold til vår formålsparagraf
 • Forskjellige sosiale tiltak som ofte er rettet mot vaktkompaniene
 • Overværer  alle Gardens Merkedager hvor Garden inviterer til påfølgende lunch
 • Skytingen om Lars Fronth’s pokal foregår to ganger i året i regi av OGF
 • Noen gardistforeninger utfører arbeider til beste for sine nærområderv