PROGRAMMET vil bli finpusset og spisset inn mot dagen, men vil omfatte:

 • Fremmøte Befalsmessen Huseby 16.30 – 16.45

 • Kl. 17.00 – Orientering ved Gardesjefen, oberstløytnant Jan Fredrik Geiner, om Garden i dag, framtidsutsikter og et tilbakeblikk på store hendelser i de 40 årene Befalsklubben har eksistert (servering av Sherry!) Gardesjefens orientering vil bli holdt i Musikkbygget. Samlet avmarsj fra Befalsmessen kl. 16.50 for de fremmøtte

 • Materielldisplay i den nye Gardehallen (både nytt og gammelt!)

 • Kransnedleggelse ved Gardisten

 • Varm punch ved ankomst Befalsmessen

 • Ca. kl. 19.30 – Fire retters middag med et utvalg av gode og Sterke Drikke – overraskelser og Garde-Aquavit

 • Under middagen vil det som sedvanlig være rom for meget:

  • Urframføring av Befalsklubbens Fanfare

  • Underholdning er planlagt

  • Taler og skåler som nødvendig

  • Allsang (med tonefølge), sanghefte er under revidering

  • Det er overhengende fare for en auksjon av et meget begrenset antall helt spesielle relikvier. Medlemmene anmodes om å ha romslige budsjetter og, ikke minst, økonomiske fullmakter fra eventuelt Sterke Kvinder eller Mænd, for denne programposten! Kassereren forbeholder seg retten til å gjøre en kredittvurdering av de som ikke kan gjøre opp for seg på stedet!