Historien til Buskerud Gardistforening

Stiftelsesmøtet ble avholdt 8.juni 1964, ledet av Sverre Syvertsen.

 

Dette etter initiativ fra Gardens velferdsoffiser lt.Johan Bakke. Selve møtet ble ledet av President i Gardistforbundet, Ole Jørgen Bjørnstad. Sverre Syvertsen ble vagt til foreningens formann og foreningens navn ble Drammen og Omland gardistforening.
Arrangementer gjennom årene har vært gardeball med Gardens ledelse i spissen for inviterte gjester og foreningens medlemmer. Av andre arrangementer kan nevnes  Gardens deltakelse ved kirkeparader, bekransninger, parader og drilloppvisninger i byen og andre steder i fylket.
Det har også vært avholdt konserter med Gardemusikken og drilloppvisninger med KP 3 rundt i fylket, med stort fremmøte.
Foreningens navn ble på årsmøtet i 2001 forandret til BUSKERUD GARDISTFORENING.
Den er dermed fylkesdekkende.


 I mange år sto foreningen for gjennomføringen av skytingen om Lars Fronths pokal.
Buskerud Gardistforening holder fremdeles sin tradisjonelle skkytekonkurranse i hevd med to årlige stevner på Fiskum skytterlags bane på Darbu.

 
Ansvarlig redaktør: Jan-Erik Skjeggerud
Nettredaktør: Jan-Erik Skjeggerud

En gang Gardist, Alltid Gardist.

© 2021 Norges Gardistforbund. All Rights Reserved.