Historien til HM Kongens Gardes Befalsklubb

HM Kongens Gardes Befalsklubbe er en sammenslutning av befal som tjenestegjør eller har tjenestegjort som befal ved HM Kongens Garde.Klubbens opprinnelige navn var Gardens Befalsklubb, og ble stiftet 15. nov 1975.

Befalsklubbens formål er å fremme innbyrdes kontakt mellom medlemmene, og mellom medlemmene og HM Kongens Garde.

Dette gjøres ved diverse arrangement som; festlige sammenkomster, møter, foredrag, omvisninger etc., samt tilstelninger knyttet til HM Kongens Garde og dens høytider. Videre ved å iverksette tiltak til fremme av disse formål, samt tiltak til støtte av HM Kongens Garde; dens institusjoner og enkeltpersoner.

Befalsklubbens medlemmer er kollektivt tilsluttet Norges Gardistforbund (NGF).

 
Ansvarlig redaktør: Jan-Erik Skjeggerud
Nettredaktør: Jan-Erik Skjeggerud

En gang Gardist, Alltid Gardist.

© 2021 Norges Gardistforbund. All Rights Reserved.