Arrangementer

Vi arrangere hvert år turer for våre medlemmer. Av disse kan nevnes busstur til Oslo med omvisning på Slottet, besøk på Akershus festning, omvisning på Forsvarsmuset og middag i Gardeleiren. Rundtur i Telemark med besøk på Vemork (Tunktvannsmuseet) middag i Rauland og omvisning på forsvarsmuseet i Vinje. Rundtur i Danmark med besøk til de danske gardistforeninger i Fredricia, Helsingør og København. Vi har også vært på festningen i Halden, Oskarsborg festning, Telemarkskanalen, julemarked i Sverige, myntmuseet på Kongsberg og høsttur til Langøya ved Langesund.

Hver vår har vi vår grillfest med blant annet egen fisket ørret. Foreningen støtter også opp om alle arrangement som vi får innbydelse til. Vi er også representert i styret i Norges Gardistforbund med undertegnede som kasserer. Vi har representert ved 2 gardeutvekslinger med den Danske Livgarde.

Vi er også en gjeng som stiller opp på skytestevner. Første tirsdag i hver måned møtes de som har anledning, til en sammenkomst mellom kl. 11.00 og 12.00 på Velferden i Porsgrunn. Her stiller det opp 20-25 medlemmer. Svein A. Rusti har med seg garderekvisiter til salgs. På desember møte spanderer foreningen mat og kake på alle fremmøtte.

Arrangementer fra Telemark

 
Ansvarlig redaktør: Jan-Erik Skjeggerud
Nettredaktør: Jan-Erik Skjeggerud

En gang Gardist, Alltid Gardist.

© 2021 Norges Gardistforbund. All Rights Reserved.