Historien til Telemark Gardistforening

Telemark Gardistforening TMGF ble stiftet 1. mars 2002. 

Initiativtager var Bjørn Øygarden. Han ble også valgt til foreningens første formann, en stilling han besatte inntil sin bortgang 22. september 2008. Det første ordinære styret besto av Bjørn Øygarden, Torgeir J. Haugen, Øystein Nordskog, Kjell Arne Pedersen og Arne Barstad. Etter 2008 har Per Helge Pedersen sittet som formann. I de første åra hadde vi stand på Dyrskuen i Seljord for å verve medlemmer. Etter dette fikk vi ryddejobb på Dyrskuen som også medførte at vi fikk jobb både på Seljordfestivalen (danseband) og Countryfestivalen. Etter en del omlegging av disse har vi i dag ikke jobb på disse.

Vi arrangere hvert år turer for våre medlemmer. Av disse kan nevnes busstur til Oslo med omvisning på Slottet, besøk på Akershus festning, omvisning på Forsvarsmuset og middag i Gardeleiren. Rundtur i Telemark med besøk på Vemork (Tunktvannsmuseet) middag i Rauland og omvisning på forsvarsmuseet i Vinje. Rundtur i Danmark med besøk til de danske gardistforeninger i Fredricia, Helsingør og København. Høsten 2008 stilte en gruppe på 12 veteraner opp og fikk håndhilse på kronprinsparet, som startet sitt Telemarks besøk på Notodden. TMGF’s deltagelse var med i det oppsatte program. Vi feiret vårt 10 års jubileum på Morgedal Hotel. Vi har også vært på festningen i Halden, Oskarsborg festning, Telemarkskanalen, julemarked i Sverige, myntmuseet på Kongsberg og høsttur til Langøya ved Langesund.

 
Ansvarlig redaktør: Jan-Erik Skjeggerud
Nettredaktør: Jan-Erik Skjeggerud

En gang Gardist, Alltid Gardist.

© 2021 Norges Gardistforbund. All Rights Reserved.