En kort historie om Gardistforbundet

Det har opp gjennom historien vært mange gardeorganisasjoner. I 1927 kunne man i bladet ”Garden” lese at det fantes flere gardeveteran-foreninger. Men Norges Gardistforbund ble først stiftet i juni 1963.

 

Forbundet ble etablert i juni 1963, med en stor fest i den gamle befalsmessa. Starten på veteranbevegelsen hadde vært noe før, nærmere bestemt 16. februar 1950, da ble Gardens Soldatforening stiftet. Etter hvert som det kom nye foreninger, Fredrikstad, Sarpsborg, Bergen, Ålesund og etterhvert Drammen, så var det nødvendig å stifte Norges. Dette hadde vært planlagt en tid, så i april 1963 endret Gardens Soldatforening sitt navn til Oslo Gardistforening, og lot det nye forbundet overta de fleste oppgavene som var av interesse for flere foreninger. Som du har lest andre steder i bladet, ble Ola Bjørnstad NGFs første president. Han, og velferdsoffiseren på den tiden (1958 – 65) løytnant Johan Bakk og løytnant Nils Egelien gjorde en kjempeinnsats med å utvikle ideen bak veteranbevegelsen for tidligere gardister.

Gardens Soldatforening feiret sine jubileer i forhold til stiftelsesdatoen 16. februar. I 1963 var det blitt gardistforeninger rundt om i landet. Det var nødvendig å samle de alle under en paraply, Norges Gardistforening.

Men da måtte Gardens Soldatforening endre navn. På årsmøtet i 1963 i den gamle befalsmessa i Garden, ble det besluttet å endre navn til Oslo Gardistforening (OGF). Samtidig ble det bestemt at de oppgavene som OGF hadde, og som var av nasjonal interesse, skulle tilfalle NGF. Det eneste OGF beholdt, var de
personene som var utpekt til æresmedlemmer i GS.

I denne perioden, 1958 – 1965 arbeidet noen personer meget aktivt for å få denne veteranbevegelsen opp å stå. Det var først og fremst daværende velferdsoffiser, løytnant Johan Bakke, Ola Bjørnstad, senere president i Norges Gardistforbund og Nils Egelien, alles Nils. Alle disse reiste land og strand rundt og opprettet veteranforeninger, deltok på styre- og årsmøter, var inspiratorer for en hel mengde med folk. Og de syntes dette var
moro. Tusen takk.

Uten denne innsatsen ville NGF sett helt annerledes ut. Det har senere vært tillitsvalgte, presidenter og andre som har arbeidet både hardt og godt, men det som skjedde i disse 5 – 6 årene, var det solide grunnlaget.

 
 

Les om de ulike historietemaene: