Om Norges Gardistforbund

Vi gardeveteraner er utrolig heldig stilt som får være med HMKG på nesten alt som skjer. Vi får selvsagt ikke være med på vakt selv om vi hadde hatt veldig lyst. Men, vi er med Garden på så mange flotte arrangementer. Gjennom året er det Festkonsert, Kongens Inspeksjon hvor vi selv blir inspisert, Gardens Dag og November-oppstillingen.  Og selvsagt er vi der ved sjefsskiftet. Vi er akkurat like spent som Garden selv på hvordan den nye gardesjefen er. Ofte har det vist seg at vi gardeveteraner har truffet den nye sjefen før. I tillegg nevner vi innrykk og dimisjon hvor vi også er tilstede.

Og ikke minst når Garden opptrer i og utenfor Norge. Rundt 100 entusiaster fulgte Garden til årets Edinburgh Military Tattoo. Når vi sitter på tribunen i Edinburgh Castle og Garden marsjerer inn, da blir du ikke norskere. Det er som 17.mai og Holmenkoll-søndag på en og samme dag. Så vi er godt synlige når vi bidrar til promotering av Garden. Noen ganger får vi spørsmål om det går an å støtte Garden på en eller annen måte. Hittil har det kun vært mulig gjennom forbundet eller en av våre lokale foreninger.  Men, ikke alle har tjenestegjort i HMKG, eller synes et foreningsmedlemskap kanskje medfører plikter en ikke har tid til. Derfor har vi nå etablert en ren støtteforening hvor hvem som helst kan melde seg inn. Foreningen heter Venner av Garden og navnet er et speilbilde av navnet Stiftelsen Gardens Venner. Den nye støtteforeningen vil årlig gjøre overføringer til stiftelsen. Stiftelsen styre hvor bla Gardesjef, avdelingstillitsvalgt og forbundet er representert, avgjør så hvordan midlene kan komme gardistene til gode.

Ellers har vi de samme utfordringer som mange andre i foreningslivet, verving av nye medlemmer. Egentlig burde det vært enkelt, hver enkelt av oss verver en venn som har vært i Garden og så er vi dobbelt så mange. Vi kan likevel ikke basere oss på dette, så 24.september gjennomfører vi verveseminar på Oscarsborg Festning hvor ivrige gardeveteraner gjør en dugnad på hvordan vi skal få flere medlemmer. Heldigvis dimitteres det rundt 1200 nye, potensielle medlemmer fra Huseby hvert år. Så mulighetene er der.

EN GANG GARDIST, ALLTID GARDIST

 

Anders Bredesen
President
Norges Gardistforbund