Representantskapsmøte 2010 20. mars i Gardeleiren

Innholdet er 14 år gammelt. Vennligst les dette med hensyn til alderen, samt at informasjonen kan være utdatert.Representantskapet er NGFs øverste myndighet og fastsetter kommende års aktiviteter og budsjett samt velger styre. Deltagerne er valgt fra de tilsluttede foreninger, ofte formennene og andre fra styret. Hver forening kan stille med det antall de ønsker, men […]