Tilgjengelighetserklæring

Kjære leser, alle skal ha like muligheter til å bruke gardistforbundet.no. Vårt mål er å gjøre innholdet så tilgjengelig som mulig for alle brukere.

Vi skal

  • Tilfredsstille minst AA-krav i WCAG 2.1.
  • Opprettholde og videreutvikle et tilgjengelig nettsted.
  • Ha et klart og forståelig språk.

Denne erklæringen gjelder foreløpig ikke subdomener.

Status

  • Per 29.05.2021 er ikke nettsidene klare for WCAG 2.1.
  • Per 29.05.2021 er ikke subdomene klare for WCAG 2.1.

Dette jobber vi med

  • Å tilfredsstille de kravene i WCAG 2.1.
  • Å bli enda bedre på tilgjengelighet ved regelmessig arbeid og implementere endring så fort vi kan.
  • Forholde oss til alle tilbakemeldinger om universell utforming og gjøre eventuelle endringer.

Kjent avvik

  • Å tilfredsstille de kravene i WCAG 2.1. Det er mange kjente avvik på dette område. Vi jobber med å følge tett opp til WCAG sine krave og endrer dette daglig.
  • Mange av våre nyhetsinnlegg går helt tilbake til 2010. Innholdet er hentet dirkete fra en tidligere CMS og er ikke tilpasset dagens plattform. Kjente avvik: Farge, størrelse, avsnitt og

Hjelp oss å bli bedre på universell utforming

Vi setter pris på tilbakemeldinger hvis det er noe på siden vår som ikke fungerer. Er det noe som ikke fungerer som det skal? Skriver vi tungt og vanskelig språk? Er det en funksjonalitet du savner eller ikke fungerer? Da setter vi pris på om du kontakter oss slik at vi kan forbedre det.

Har du tilbakemeldinger om tilgjengelighet så kontakt oss på e-post: